Chakra informatie

Chakra's kun je zien als bloemen die willen openbloeien; zij zijn poorten van energie in je energielichaam die in directe verbinding staan met je endocriene klieren, organen en meridianen, en zo met je hele lichaam. Chakra's zijn ook bronnen van informatie om uit te putten en spiegels om in te kijken. Alle indrukken die het leven je geeft ontvang je in je chakra's. Hoe je deze inkomende informatie ervaart en verwerkt hangt af van hoe open energie in jou kan stromen of hoe belast die energie is door ervaringen die nog niet verwerkt zijn. In dat geval kijk je naar een nieuwe ervaring door een b.v. door pijn, angst, gekwetstheid gekleurde bril. Jouw werkelijkheid is dan anders dan wat werkelijk ís. En vanuit jóuw werkelijkheid breng je ook weer die door emotie gekleurde energie naar buiten: door de woorden die je spreekt, door wat je doet in reactie op de ander, door je lichaamshouding. Overal waar je bent straal je uit wie je bent en wat je in je draagt.

Echter als alle chakra's harmonieus met elkaar samenwerken en verbonden zijn, dan ben je een rivier waar het leven in een vrije stroom door heen kan stromen. Dat geeft stilte en heel veel ruimte.

Veel traumatische en pijnervaringen zijn opgeslagen in de onderste chakra's; dat maakt dat het vaak moeilijk is om te aarden. En als je niet geaard bent kun je je spanning niet afvoeren en kom je in een vicieuze cirkel van zich opstapelende emoties.

Verschijnselen van niet geaard zijn:

In onderstaand overzicht vind je de thema's voor elk chakra:

THEMA'S:
BASISCHAKRA: vertrouwen, veiligheid, daadkracht, stabiliteit, vitaliteit, aarding, overvloed, innerlijke kracht.
HEILIGBEENCHAKRA: stroming, verbinding, relaties, sexualiteit, creativiteit, vruchtbaarheid, intimiteit, spontaniteit, aanraking, plezier.
ZONNEVLECHTCHAKRA: vuurkracht, welzijn, eigenwaarde, discipline, onafhankelijkheid, vrijheid, humor, spelen.
HARTCHAKRA: houden van jezelf, onvoorwaardelijke liefde, akseptatie, overgave, vergeving, mededogen, openheid, genieten, hartelijkheid, ontvankelijkheid.
KEELCHAKRA: kommunikatie, luisteren naar je innerlijke stem, oprechtheid, waarheid, creativiteit, ruimte, stilte, vrede.
VOORHOOFDCHAKRA: helder zien, inzicht, geestkracht, visie, innerlijk weten, concentratie, kracht van gedachten.
KRUINCHAKRA: dienstbaarheid, dankbaarheid, eenheid en totale harmonie, bewust van Hogere Werelden en/of contact met Hogere Werelden, verbonden de wijsheid van je Ziel, verlichting.
In een open verbinding van je stuit naar je kruin ben je in optimale verbinding met Kosmische en Aarde-energieen; je bent een rivier waardoor energie in vrijheid kan stromen en waarin je alle spanning kunt laten afvloeien. Je voelt je heel, gezond en gevoed.

© 2021 Dhanwantari | Tel 0573 441138
CONTACT