D i e p t e n    v a n    l e v e n

Healingavonden in liefde voor je ziel

HOOGGEVOELIGHEID ALS BRON VAN KRACHT

Heb je de moed om je te openen voor de zuivere, hoogfre-quente, oorspronkelijke energieën van je wezen? En ben je bereid deze kracht en schoonheid hier op Aarde te léven? Heb je ook al zó lang het gevoel dat veel meer mogelijk is? Nu is de tijd, ontmoet de échte wensen van je Ziel, en verwonder je…….. Weet dan dat Hooggevoeligheid geen “stoornis” is, en ook geen zwakheid; het is jouw eigen mooie, ontvankelijke Wezen dat zich wil openbaren en wil stralen!

BUITENAARDE EN BINNENAARDE

Wat vertellen ze ons over onszelf, over ons Kosmisch Zijn als Mens, en over Ons DNA? Zijn wij echt ooit als Zaden van Licht op Aarde “gezaaid” vanaf andere Sterrenstelsels? Waren de Inca’s daarom zo verbonden met de Pleïaden? En de Oude Atlantiërs en Lemurianen? Wie waren ze en waar zijn hun kennis en wijsheid gebleven? We zullen afstemmen op hun Liefde en Bewustzijn, en die kracht voelen in onszelf.

KUNDALINI EN HEILIG VUUR

Hoe ga je om met Kundalini als het zich aandient? Hoe ga je om met een kracht die zowel als een zachte maar ook als een vurige, bijna onhanteerbare kracht door je heen kan stromen? Ergens op de Weg van je Ziel zal deze Slangenkracht, die stil opgerold ligt te wachten in je basischakra gewekt worden, en zul je haar ontmoeten. Ze heeft vele verschijningsvormen. Hoe kun je haar erkennen, hoe kun je haar “temmen “? Een ontdek-kingsreis in Heilige Kracht. Nog maar weinig artsen en therapeuten zijn bekend met het verschijnsel Kundalini. Door het ontbreken van kennis en persoonlijke ervaring met de verschijnselen van Kundalini wordt vaak een verkeerde diagnose gesteld. Helaas komt het regelmatig voor dat mensen bij wie deze Heilige Kracht gewekt wil worden in een psychiatrische inrichting belanden, en met medicatie de verschijnselen worden onderdrukt. Het zal duidelijk zijn dat dat zeer schadelijke gevolgen kan hebben.

HO’OPONOPONO

HO’OPONOPONO is een Hawaiiaanse Geneeswijze waarmee je je onderbewustzijn reinigt en je pijnlijke herinneringen wist. Wees je bewust waar jij dagelijks energie verliest in oordeel, weerstand, zorgen, angst, of steeds dezelfde zich herhalende gedachten. Zolang je onderbewustzijn niet gereinigd is, zullen je reacties, overtuigingen en zelfs je intenties nog steeds gekleurd zijn. Hoeveel tijd besteed je aan zorgen, angsten, oordelen, weerstanden? Al die kostbare energie verspil je, ten koste van je lichaam, dat daardoor uit balans raakt, of ziek wordt. Binnenin je is een plek waar vrede is, vrede die bij jou begint, waar je in Liefde kunt zijn met jezelf, met de ander, waar je kunt vergeven en dankbaar kunt zijn. Realiseer je dat jij de Schepper bent van je Leven. En als jij de Schepper bent, wat schep je dan? Ho’oponopono brengt je terug naar innerlijke Vrijheid en Liefde, naar Aloha No Wau Ja Oe – Ik hou van jou!

HEILIGE GEOMETRIE EN HEILIGE RUIMTE

In alle oude Culturen was men bekend met de Heilige Geometrische vormen en hun verhoudingen. Minder bekend is dat ons Aardegrid, de energielijnen rondom de Aarde, opge-bouwd zijn uit lijnen die zich in bepaalde hoeken tot elkaar verhouden. Zo werden ook de Tempels gebouwd en de steden aangelegd in bepaalde verhoudingen, om een zo evenwichtig mogelijke energie te creëren. Ook alle Heilige Plekken ten opzichte van elkáár vormen krachtvelden die Mens en Aarde voeden. Iedere Heilige Ruimte is een verbinding tussen het Aardse en het Goddelijke. Schep je als Mens een Heilige Ruimte, hoe klein ook, dan kun je die verbinding voelen als zegen van Moeder Aarde en als zegen van Vader Hemel. We zullen werken met de Bol, de Tetraëder, de Dodecaëder, de Icosaëder en de Oktaëder, om hun energieën te ervaren en ons bewust te worden van hun kracht. Allen zijn zij grote werkzame krachten die de basis zijn van de Schepping.

SANJEEVINI

SANJEEVINI is een Indiase Geneeswijze bestaande uit symbolen waarmee je zowel fysieke klachten als innerlijke onbalans kunt behandelen. Deze symbolen zou je kunnen zien als zonnetjes met ieder een eigen streepjescode. Je zult er prak-tisch mee leren werken in combinatie met een oude Indiase Mantra. Deze geneeswijze is afkomstig uit de Goddelijke Wereld en is doorgegeven door Sathya Sai Baba, als antwoord op een dringende vraag van Indiase hulpverleners om een krachtig, effectief “medicijn” voor alle hulp die nodig is in India.

RUNEN

Het woord Rune betekent geheim, fluistering, mysterie. Runen vormden in de vroege Germaanse tijden een sleutel tot de Wereld van de Goden en tot de Krachten van de Natuur. Door de Kelten, en zelfs door de Etrusken en de Grieken werden ze geraadpleegd om te voorspellen, om problemen op te lossen, om te doorgronden, om hun verbinding te versterken met de Hemel en de Aarde, met zichzelf en de ander, en zich zo op te laden met nieuwe energie. De oorspronkelijke Runenreeks bevat 24 tekens met ieder hun eigen klank. Open je voor deze Oerbronnen van Oude Kennis.

DE 4 ELEMENTEN: AARDE, WATER, LUCHT, VUUR

In de natuur zien we dat de 4 elementen grote scheppende krachten zijn: alle elementen dragen bij aan het ontkiemen van leven en aan vormgeving, groei en bloei van alle levende wezens. In al onze fysieke en innerlijke processen kunnen we de krachten van Aarde, Water, Lucht en Vuur ontmoeten. Door voelend contact te maken zullen stukjes van je Ziel gespiegeld worden en je uitnodigen om te verdiepen. Op deze avond zullen we ons bewust worden van de elementen in zowel onze kracht als ook in onze zwakheden. Hoe verhouden wij ons tot Aarde, Water, Lucht en Vuur? Hoe gaan we om met hun voedende en ook vernietigende krachten. In de Oude Mysteriescholen ontvingen we kennis en ontwikkelden we bewustzijn in en door de Inwijdingen: de Aardeinwijding, de Waterinwijding, de Luchtinwijding en de Vuurinwijding waren grote Inwijdingen voor de Ziel om te komen tot Liefde, Eenheid en Diepte van Leven.

Deze Healingavonden worden op donderdagavonden van 19.00 – 22.00 uur in Barchem gegeven door Marjan de Gans - Grimberg.

KOSTEN: € 50,- per avond
Op dit moment zijn er geen Healingavonden gepland.

AANMELDEN

© 2021 Dhanwantari | Tel 0573 441138
CONTACT